• דרגת זיהום

    • 1
  • רמת אבזור בטיחותי

    • 6
    • 7

טיפול תקופתי כל 24,000 ק"מ או שנה – המוקדם מבין השניים

*נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה הינן מבדיקות מעבדה שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלו בפועל מושפעים מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ולכן עלול להיווצר פער ביחס לנתוני המעבדה.