טופס תנאי שימוש תקופת התנסות

1. ההתנסות‭ – ‬כללי‬‬‬‬

1.1. ‬קאר‭ ‬איסט‭ ‬ייבוא‭ ‬רכב‭ ‬בע‭"‬מ‭ ‬ח‭.‬פ‭. ‬512850355‭ ‬(להלן‭": ‬החברה")‭ ‬תאפשר‭ ‬התנסות‭ ‬בכלי‭-‬הרכב‭ ‬והלקוח‭ ‬יבצע‭ ‬את‭ ‬תקופת‭ ‬ההתנסות‭ ‬בכלי‭-‬הרכב‭ ‬בהתאם‭ ‬לתנאי‭ ‬הסכם‭ ‬זה,‭ ‬ ונספחיו‭ ‬ובחתימתו‭ ‬מצהיר‭ ‬הלקוח‭ ‬כי‭ ‬קרא‭ ‬את‭ ‬ההסכם, ‭ ‬קיבל‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬ההסברים‭ ‬ככל‭ ‬שנדרשו‭ ‬והבין‭ ‬את‭ ‬תוכנו‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1.2. עם‭ ‬מסירת‭ ‬כלי‭-‬הרכב‭ ‬ללקוח‭, ‬יחתום‭ ‬הלקוח‭, ‬על‭ ‬טופס‭ ‬מסירת‭ ‬כלי‭-‬הרכב‭ ‬ללקוח‭ ‬(להלן: "טופס‭ ‬מסירת‭ ‬רכב‭ ‬להתנסות‭.("‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

2. תקופת‭ ‬ההתנסות‬‬‬‬‬‬
2.1. תקופת‭ ‬ההסכם‭ ‬הינה‭ ‬בכפוף‭ ‬לשיקול‭ ‬דעת‭ ‬החברה‭) ‬להלן‭": ‬תקופת‭ ‬ההסכם‭,("‬ ממועד‭ ‬מסירת‭ ‬כלי‭-‬הרכב‭ ‬ללקוח‭( ‬להלן‭ ‬‮–‬‭"‬תחילת‬ ההתנסות") ‭‬ועד‭ ‬למועד‭ ‬השבתו‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

3. מטרת‭ ‬ההתנסות‭ ‬והתחייבויות‭ ‬הלקוח‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
3.1. התנסות‭ ‬הלקוח‭ ‬בכלי‭ ‬הרכב‭ ‬תערך‭ ‬בהתאם‭ ‬לכל‭ ‬דין,‭ ‬ובכפוף‭ ‬למגבלות‭ ‬המפורטות‭ ‬בהסכם‭ ‬זה‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
3.2. השימוש‭ ‬בכלי‭ ‬הרכב‭ ‬יעשה‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬הלקוח‭ ‬בלבד, ‭‬ גיל‭ ‬המינימום‭ ‬להתנסות‭ ‬הינו‭ ‬18‭ ‬שנים,‭ ‬בכפוף‭ ‬להצגת‭ ‬רישיון‭ ‬נהיגה‭ ‬תקף‭ ‬לסוג‭ ‬כלי‭-‬הרכב‭ ‬ותוך‭ ‬התחייבות‭ ‬לקיום‭ ‬כל‭ ‬דרישות‭ ‬הדין‭ ‬ופוליסת‭ ‬הביטוח‭ ‬לכלי‭-‬הרכב‭ ‬במלואם‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
3.3. הלקוח‭ ‬ישתמש‭ ‬באמצעי‭ ‬הזהירות‭ ‬הנהוגים‭ ‬על‭ ‬מנת‭ ‬למנוע‭ ‬אובדן,‭ ‬נזק‭ ‬או‭ ‬קלקול‭ ‬לכלי‭ ‬הרכב‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לצד‭ ‬שלישי‭ ‬כלשהו‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
3.4. הרכב‭ ‬נמסר‭ ‬ללקוח‭ ‬במצב‭ ‬תקין‭ ‬וללא‭ ‬פגמים‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬ליקויים,‭ ‬למעט‭ ‬אלו‭ ‬שסומנו‭ ‬בטופס‭ ‬מסירת‭ ‬הרכב‭ . ‬הלקוח‭ ‬מתחייב‭ ‬להחזיר‭ ‬את‭ ‬הרכב‭ ‬לחברה‭ ‬באותו‭ ‬מצב‭, ‬במקום‭ ‬ובתאריך‭ ‬ההחזרה‭ ‬המוסכם‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
3.5. על‭ ‬הלקוח‭ ‬להציג‭ ‬כרטיס‭ ‬אשראי‭ ‬בתוקף‭ ‬על‭ ‬שמו‭, ‬שבו‭ ‬מסגרת‭ ‬אשראי‭ ‬פנויה‭ ‬לצורך‭ ‬פיקדון‭ ‬עבור‭ ‬ההתנסות‭ ‬בגובה‭ ‬משתנה‭ ‬‬(להלן: "הפיקדון") , כרטיסים‭ ‬אלקטרוניים‭ ‬לחיוב‭ ‬מידי‭ ‬כגון‭ ‬ויזה‭ ‬אלקטרון‭ ‬וישראכרט‭ ‬דיירקט‭ ‬לא‭ ‬יתקבלו‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
3.6. גובה‭ ‬הפיקדון‭ ‬יהיה‭ ‬כדלהלן‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
• בעבור‭ ‬לקוח‭ ‬אשר‭ ‬הינו‭" ‬נהג‭ ‬חדש"‭ – ‬ינתן‭ ‬פיקדון‭ ‬בגובה‭ ‬6,000‭ ‬₪‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
• בעבור‭ ‬לקוח‭ ‬בין‭ ‬הגילאים‭ ‬18-24‭ ‬(כולל)‭ – ‬ינתן‭ ‬פיקדון‭ ‬בגובה‭ ‬4,000‭ ‬₪‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
• בעבור‭ ‬לקוח‭ ‬מעל‭ ‬גיל‭ ‬24‭ – ‬ינתן‭ ‬פיקדון‭ ‬בגובה‭ ‬2,000‭ ‬₪‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭*** ‬יובהר‭, ‬כי‭ ‬בעבור‭ ‬לקוח‭ ‬אשר‭ ‬בגינו‭ ‬מתקיימים‭ ‬יותר‭ ‬מאחד‭ ‬מהתנאים‭ ‬האמורים‭ ‬לעיל‭, ‬ידרש‭ ‬פקדון‭ ‬בסכום‭ ‬הגבוה‭ ‬מביניהם‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

4. דמי‭ ‬שימוש‭/‬תשלום‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
מתן‭ ‬כלי‭ ‬הרכב‭ ‬ללקוח‭ ‬בתקופת‭ ‬ההתנסות‭ ‬נעשה‭ ‬ללא‭ ‬תמורה‭. ‬אולם, ‬ככל‭ ‬שהלקוח‭ ‬לא‭ ‬ישיב‭ ‬את‭ ‬כלי‭ ‬הרכב‭ ‬לחברה‭ ‬בתום‭ ‬תקופת‭ ‬ההתנסות‭, ‬שלא‭ ‬בנסיבות‭ ‬בהן‭ ‬זכאית‭ ‬החברה‭ ‬לקבל‭ ‬את‭ ‬שווי‭ ‬הרכב‭ ‬מאת‭ ‬חברת‭ ‬הביטוח‭, ‬יהווה‭ ‬הדבר‭ ‬הפרת‭ ‬חוזה‭ ‬והלקוח‭ ‬יחויב‭ ‬פיצוי‭ ‬מוסכם‭ ‬לתקופת‭ ‬ההפרה‭ :ןלהל"( ‬דמי‭ ‬ההפרה")‭ ‬כנקוב‭ ‬בסעיף‭ ‬10.3‭ ‬להלן‭, ‬‮ ‬ובלא‭ ‬שהדבר‭ ‬יחשב‭ ‬כריפוי‭ ‬הפרת‭ ‬הלקוח‭ ‬את‭ ‬החוזה‭, ‬והחברה‭ ‬תהיה‭ ‬זכאית‭ ‬לכל‭ ‬התרופות‭ ‬הנוספות‭ ‬הקיימות‭ ‬לה‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הסכם‭ ‬זה‭ ‬ועל‭ ‬פי‭ ‬דין‭. ‬מובהר‭ ‬כי‭ ‬אין‭ ‬באמור‭ ‬לעיל‭ ‬כדי‭ ‬לגרוע‭ ‬מחובתו‭ ‬של‭ ‬הלקוח‭ ‬לשאת‭ ‬בתשלום‭ ‬פיצוי‭ ‬בגין‭ ‬נזקים‭ ‬וחוסרים‭ ‬ככל‭ ‬שייגרמו‭ ‬לכלי‭ ‬הרכב‭ ‬על‭ ‬ידיו‭ ‬במהלך‭ ‬תקופת‭ ‬ההתנסות‭, ‬ככל‭ ‬שהללו‭ ‬אינם‭ ‬מכוסים‭ ‬בפוליסת‭ ‬הביטוח‭, ‬בהתאם‭ ‬לתנאי‭ ‬הסכם‭ ‬זה‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

5. תשלומי‭ ‬חובה‭, ‬אגרות‭, ‬מיסים‭ ‬והיטלים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
5.1. הלקוח‭ ‬מתחייב‭ ‬לשאת‭ ‬באופן‭ ‬בלעדי‭ ‬ולשלם‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬החיובים‭ ‬מכוח‭ ‬השימוש‭ ‬בכלי‭-‬הרכב‭ / ‬הקנסות‭ / ‬האגרות‭ ‬הנקובים‭ ‬בדו‭"‬חות‭( ‬לרבות‭ ‬דו‭"‬חות‭ ‬חניה‭ ‬ותעבורה ‭)‬ שינתנו‭ ‬בכל‭ ‬דרך‭ ‬שהיא‭, ‬לו‭ ‬או‭ ‬למי‭ ‬מטעמו‭, ‬בקשר‭ ‬עם‭ ‬כלי‭-‬הרכב‭, ‬במועד‭ ‬המצוין‭ ‬בהן‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
5.2. הלקוח‭ ‬מתחייב‭ ‬להשיב‭ ‬את‭ ‬הרכב‭ ‬לחברה‭ ‬עם‭ ‬כמות‭ ‬דלק‭ ‬במיכל‭ ‬הזהה‭ ‬לזו‭ ‬אותה‭ ‬קיבל‭ ‬במועד‭ ‬מסירת‭ ‬הרכב‭, ‬כמצוין‭ ‬בטופס‭ ‬מסירת‭ ‬כלי‭ ‬הרכב‭ ‬ללקוח‭, ‬אחרת‭ ‬יחויב‭ ‬בגין‭ ‬מילוי‭ ‬מיכל‭ ‬הדלק‭. ‬יובהר‭, ‬כמות‭ ‬הדלק‭ ‬במיכל‭ ‬נמדדת‭ ‬בהתאם‭ ‬לשנתות‭ ‬שבמד‭ ‬הדלק‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
5.3. הלקוח‭ ‬מתחייב‭ ‬להתקשר‭ ‬ישירות‭ ‬עם‭ ‬כל‭ ‬בעל‭ ‬זכיון‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬מפעיל‭ ‬של‭ ‬כביש‭ ‬אגרה‭ ‬כלשהו‭, ‬כמשמעותו‭ ‬בחוק‭ ‬כביש‭ ‬אגרה‭ ‬(כביש‭ ‬ארצי‭ ‬לישראל‭, (‬התשנ‭"‬ה‭ ‬‮–‬‭ ‬1995‭, ‬למשך‭ ‬כל‭ ‬תקופת‭ ‬ההתנסות‭, ‬ובכל‭ ‬מקרה‭ ‬לשאת‭ ‬בכל‭ ‬ההוצאות‭ ‬הכרוכות‭ ‬בכך‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
5.4. היה‭ ‬ויגיעו‭ ‬לידי‭ ‬החברה‭ ‬דו‭"‬חות‭/‬כתבי‭ ‬אישום‭ ‬בגין‭ ‬עבירות‭ ‬תעבורה‭ ‬ועבירות‭ ‬עפ‭"‬י‭ ‬חוקי‭ ‬עזר‭ ‬עירוניים‭ ‬לרבות‭ ‬עבירות‭ ‬חניה‭, ‬אגרות‭ ‬נסיעה‭, ‬שימוש‭ ‬בכבישי‭ ‬אגרה‭ ‬וכיו‭"‬ב‭, ‬שבוצעו‭ ‬בתקופת‭ ‬ההתנסות‭ ‬של‭ ‬כלי‭-‬הרכב‭ ‬ובקשר‭ ‬אליו‭, ‬אשר‭ ‬לא‭ ‬שולמו‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬הלקוח‭ ‬בסמוך‭ ‬לאחר‭ ‬קבלתם‭ ‬(לעניין‭ ‬זה‭ ‬קבלתם‭ ‬לרבות‭ ‬הדבקה‭ ‬על‭ ‬שמשת‭ ‬הרכב‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬כל‭ ‬דרך‭ ‬אחרת)‭, ‬החברה‭ ‬רשאית‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שיקול‭ ‬דעתה‭ ‬הבלעדי‭ ‬לפנות‭ ‬לרשות‭ ‬הרלוונטית‭ ‬בקשות‭ ‬להסבתם‭ ‬ע‭"‬ש‭ ‬הלקוח‭. ‬הלקוח‭ ‬ישתף‭ ‬פעולה‭ ‬עם‭ ‬החברה‭ ‬ככל‭ ‬שיידרש‭ ‬לצורך‭ ‬הסבת‭ ‬הדו‭"‬חות‭/‬כתבי‭ ‬האישום‭/‬חיובים‭ ‬כאמור‭ ‬לעיל‭ ‬על‭ ‬שמו‭, ‬ויחתום‭ ‬מיד‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬מסמך‭ ‬שידרש‭ ‬לשם‭ ‬כך‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬שתדרוש‭ ‬החברה‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
5.5. מבלי‭ ‬לגרוע‭ ‬מהתחייבות‭ ‬הלקוח‭ ‬לתשלום‭ ‬הדו‭"‬חות‭, ‬קנסות‭ ‬ואגרות‭ ‬החלים‭ ‬עליו‭, ‬כאמור‭ ‬בהסכם‭ ‬זה‭, ‬להקלת‭ ‬הגבייה‭, ‬החברה‭ ‬תהיה‭ ‬רשאית‭ ‬להשתמש‭ ‬בפיקדון‭, ‬כולו‭ ‬או‭ ‬חלקו‭, ‬לתשלום‭ ‬כל‭ ‬קנס‭, ‬אגרה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬הוצאה‭ ‬החלה‭ ‬על‭ ‬הלקוח‭ ‬ואשר‭ ‬לא‭ ‬שולם‭ ‬על‭ ‬ידו‭ ‬במועד‭ ‬לתשלומו‭ ‬בכפוף‭ ‬להתראה‭ ‬של‭ ‬3‭ ‬ימי‭ ‬עסקים‭ ‬מראש‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

6. אחזקת‭ ‬ושימוש‭ ‬בכלי‭-‬הרכב‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬הלקוח‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
6.1. הלקוח‭ ‬מתחייב‭ ‬לעשות‭ ‬בכלי‭-‬הרכב‭ ‬שימוש‭ ‬זהיר‭, ‬סביר‭ ‬ואחראי‭, ‬ועפ‭"‬י‭ ‬הוראות‭ ‬כל‭ ‬דין‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
6.2. חל‭ ‬איסור‭ ‬מוחלט‭ ‬לעשן‭ ‬ברכב‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬להסיע‭ ‬בעלי‭ ‬חיים‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
6.3. הלקוח‭ ‬מתחייב‭ ‬לא‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬כלי‭-‬הרכב‭ ‬אל‭ ‬מחוץ‭ ‬לשטח‭ ‬מדינת‭ ‬ישראל‭ ‬ובכלל‭ ‬זה‭ ‬אזורים‭ ‬הנמצאים‭ ‬בשליטת‭ ‬הרשות‭ ‬הפלשתינית‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
6.4. הלקוח‭ ‬מתחייב‭ ‬לבצע‭ ‬את‭ ‬הנחיות‭ ‬והוראות‭ ‬החברה‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
6.5. הלקוח‭ ‬מתחייב‭ ‬להודיע‭ ‬לחברה‭, ‬על‭ ‬קיום‭ ‬תקלות‭, ‬פגמים‭, ‬נזקים‭ ‬או‭ ‬ליקויים‭ ‬בכלי‭-‬הרכב‭( ‬ללא‭ ‬תלות‭ ‬בחומרתם‭, (‬מיד‭ ‬עם‭ ‬היוודע‭ ‬לו‭ ‬עליהם‭. ‬כמו‭ ‬כן‭, ‬על‭ ‬הלקוח‭ ‬לפנות‭ ‬לחברה‭ ‬ולהודיע‭ ‬לה‭ ‬באופן‭ ‬מידי‭ ‬בכל‭ ‬מקרה‭ ‬שהתנהלות‭ ‬הרכב‭ ‬אינה‭ ‬שיגרתית‭. ‬ככל‭ ‬שלא‭ ‬יפעל‭ ‬כאמור‭ ‬ישא‭ ‬הלקוח‭ ‬בכל‭ ‬העלויות‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬הנזקים‭ ‬מכל‭ ‬סוג‭ ‬שיגרמו‭ ‬לחברה‭ ‬כתוצאה‭ ‬מכך‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
6.6. הלקוח‭ ‬יהיה‭ ‬אחראי‭ ‬כלפי‭ ‬החברה‭, ‬וישפה‭ ‬אותה‭ ‬מיד‭ ‬עם‭ ‬דרישה‭ ‬ראשונה‭, ‬בגין‭ ‬כל‭ ‬נזק‭ ‬שיגרם‭ ‬לה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לכלי‭-‬הרכב‭, ‬עקב‭ ‬אי‭ ‬מילוי‭ ‬התחייבויות‭ ‬הלקוח‭ ‬עפ‭"‬י‭ ‬הוראות‭ ‬הסכם‭ ‬זה‭ ‬ועפ‭"‬י‭ ‬דין‭, ‬לרבות‭ ‬בגין‭ ‬כל‭ ‬נזק‭ ‬שיגרם‭ ‬לחברה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לכלי‭-‬רכב‭ ‬בכוונה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬בזדון‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬ברשלנות‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬הלקוח‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬מי‭ ‬מטעמו‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
6.7. הלקוח‭ ‬מתחייב‭ ‬להתקשר‭ ‬ישירות‭ ‬עם‭ ‬כל‭ ‬בעל‭ ‬זכיון‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬מפעיל‭ ‬של‭ ‬כביש‭ ‬אגרה‭ ‬כלשהו‭, ‬כמשמעותו‭ ‬בחוק‭ ‬כביש‭ ‬אגרה‭) ‬כביש‭ ‬ארצי‭ ‬לישראל)‭, ‬התשנ‭"‬ה‭ ‬‮–‬‭ ‬1995‭, ‬למשך‭ ‬כל‭ ‬תקופת‭ ‬ההתנסות‭, ‬ובכל‭ ‬מקרה‭ ‬לשאת‭ ‬בכל‭ ‬ההוצאות‭ ‬הכרוכות‭ ‬בכך‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
6.8. היה‭ ‬ויגיעו‭ ‬לידי‭ ‬החברה‭ ‬דו‭"‬חות ‭/‬ כתבי‭ ‬אישום‭ ‬בגין‭ ‬עבירות‭ ‬תעבורה‭ ‬ועבירות‭ ‬עפ‭"‬י‭ ‬חוקי‭ ‬עזר‭ ‬עירוניים‭ ‬לרבות‭ ‬עבירות‭ ‬חניה‭, ‬אגרות‭ ‬נסיעה‭, ‬שימוש‭ ‬בכבישי‭ ‬אגרה‭ ‬וכיו‭"‬ב‭, ‬שבוצעו‭ ‬בתקופת‭ ‬ההתנסות‭ ‬של‭ ‬כלי‭-‬הרכב‭ ‬ובקשר‭ ‬אליו‭, ‬אשר‭ ‬לא‭ ‬שולמו‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬הלקוח‭ ‬בסמוך‭ ‬לאחר‭ ‬קבלתם‭ (‬לעניין‭ ‬זה‭ ‬קבלתם‭ ‬לרבות‭ ‬הדבקה‭ ‬על‭ ‬שמשת‭ ‬הרכב‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬כל‭ ‬דרך‭ ‬אחרת)‭, ‬החברה‭ ‬רשאית‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שיקול‭ ‬דעתה‭ ‬הבלעדי‭ ‬לפנות‭ ‬לרשות‭ ‬הרלוונטית‭ ‬בקשות‭ ‬להסבתם‭ ‬ע‭"‬ש‭ ‬הלקוח‭. ‬הלקוח‭ ‬ישתף‭ ‬פעולה‭ ‬עם‭ ‬החברה‭ ‬ככל‭ ‬שיידרש‭ ‬לצורך‭ ‬הסבת‭ ‬הדו‭"‬חות‭ / ‬כתבי‭ ‬האישום ‭/‬ חיובים‭ ‬כאמור‭ ‬לעיל‭ ‬על‭ ‬שמו‭, ‬ויחתום‭ ‬מיד‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬מסמך‭ ‬שידרש‭ ‬לשם‭ ‬כך‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬שתדרוש‭ ‬החברה‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
6.9. מבלי‭ ‬לגרוע‭ ‬מההתחייבות‭ ‬הלקוח‭ ‬לתשלום‭ ‬הדו‭"‬חות‭, ‬קנסות‭ ‬ואגרות‭ ‬החלים‭ ‬עליו‭, ‬כאמור‭ ‬בהסכם‭ ‬זה‭, ‬להקלת‭ ‬הגבייה‭, ‬החברה‭ ‬תהיה‭ ‬רשאית‭ ‬להשתמש‭ ‬בפקדון‭, ‬כולו‭ ‬או‭ ‬חלקו‭, ‬לתשלום‭ ‬כל‭ ‬קנס‭, ‬אגרה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬הוצאה‭ ‬החלה‭ ‬על‭ ‬הלקוח‭ ‬ואשר‭ ‬לא‭ ‬שולם‭ ‬על‭ ‬ידו‭ ‬במועד‭ ‬לתשלומו‭ ‬בכפוף‭ ‬להתראה‭ ‬של‭ ‬3‭ ‬ימי‭ ‬עסקים‭ ‬מראש‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

7. מתן‭ ‬שירותי‭ ‬דרך‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
7.1. ‭ ‬החברה‭ ‬תספק‭ ‬ללקוח‭ ‬שירותי‭ ‬דרך‭, ‬חילוץ‭ ‬וגרירה‭. ‬לשם‭ ‬כך‭ ‬מותקנת‭ ‬בכלי‭ ‬הרכב‭ ‬אפליקציית‭ ‬MG touch‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
7.2. כמו‭ ‬כן‭, ‬ברכב‭ ‬עשויות‭ ‬להיות‭ ‬מותקנות‭ ‬מערכות‭ ‬לאיתור‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬ניטור‭ ‬כלי‭ ‬רכב‭. ‬הלקוח‭ ‬נותן‭ ‬את‭ ‬הסכמתו‭ ‬לחברה‭ ‬לעקוב‭ ‬אחר‭ ‬הרכב‭ ‬ולעשות‭ ‬שימוש‭ ‬בנתונים‭ ‬לצרכיה‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

8. דיווח‭ ‬על‭ ‬תאונות‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
8.1. אירעה‭ ‬תאונה‭ ‬כלשהי‭ ‬לכלי‭-‬הרכב‭, ‬לרבות‭ ‬נזקי‭ ‬רכוש‭ ‬לצד‭ ‬ג‭, '‬יודיע‭ ‬הלקוח‭ ‬על‭ ‬אירוע‭ ‬התאונה‭ ‬לחברה‭, ‬מיד‭ ‬לאחר‭ ‬שנודע‭ ‬לו‭ ‬על‭ ‬התאונה‭, ‬וימלא‭ ‬אחר‭ ‬הנחיות‭ ‬מוקד‭ ‬השירות‭. ‬על‭ ‬פי‭ ‬דרישת‭ ‬החברה‭, ‬ידווח‭ ‬הלקוח‭ ‬על‭ ‬כך‭ ‬לרשויות‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לחברת‭ ‬הביטוח‭, ‬כפי‭ ‬הנדרש‭ ‬עפ‭"‬י‭ ‬דין‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
8.2. בכל‭ ‬מקרה‭ ‬של‭ ‬תאונה‭ ‬כאמור‭, ‬הלקוח‭ ‬מתחייב‭ ‬לרשום‭ ‬את‭ ‬שמות‭ ‬העדים‭ ‬לתאונה‭ ‬וכתובותיהם‭, ‬פרטים‭ ‬על‭ ‬כלי‭ ‬הרכב‭ ‬המעורב‭ ‬בתאונה‭ ‬והביטוח‭ ‬בגינו‭, ‬לרבות‭ ‬מספר‭ ‬הרישוי‭, ‬פרטי‭ ‬רשיון‭ ‬כלי‭ ‬הרכב‭ ‬ושם‭ ‬חב‭ '‬הביטוח‭ , ‬וכן‭ ‬פרטים‭ ‬על‭ ‬הנהג‭ ‬של‭ ‬אותו‭ ‬כלי‭ ‬הרכב‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
8.3. הלקוח‭ ‬מתחייב‭ ‬לשתף‭ ‬פעולה‭ ‬עם‭ ‬החברה‭ ‬ובמידת‭ ‬הצורך‭ ‬עם‭ ‬המבטח‭ ‬במתן‭ ‬כל‭ ‬סיוע‭ ‬ומידע‭ ‬הנדרש‭ ‬לטיפול‭ ‬באירוע‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

9. נזקים‭ ‬לכלי‭-‬הרכב‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
9.1. ‭"‬נזק‭"‬ משמעו‭- ‬נזק‭ ‬ישיר‭ ‬מכאני‭ ‬או‭ ‬פח‭) ‬בין‭ ‬אם‭ ‬תוקן‭ ‬ובין‭ ‬אם‭ ‬לאו‭, (‬בהתאם‭ ‬להערכת‭ ‬שמאי‭ ‬(אלא‭ ‬אם‭ ‬הוסכם‭ ‬אחרת)‭ ‬נזק‭ ‬עקיף‭ ‬לרבות‭ ‬אך‭ ‬לא‭ ‬רק‭ ‬ימי‭ ‬השבתת‭ ‬הרכב‭, ‬אבדן‭ ‬הכנסה‭, ‬ירידת‭ ‬ערך‭, ‬גרירה‭, ‬אחסון‭, ‬עלויות‭ ‬אדמיניסטרציה‭ ‬ועובדים‭ ‬וכל‭ ‬עלות‭ ‬אחרת‭ ‬הקשורה‭ ‬במישרין‭ ‬או‭ ‬בעקיפין‭ ‬עם‭ ‬הנזק‭ ‬שנגרם‭ ‬ושייגרמו‭ ‬לרכב‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לחברה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לצד‭ ‬ג‭. '‬למען‭ ‬הסר‭ ‬ספק‭, ‬גניבת‭ ‬חלק‭ ‬מחלקי‭ ‬הרכב‭ ‬או‭ ‬אובדן‭ ‬חלק‭ ‬מחלקי‭ ‬הרכב‭ ‬ואביזריו‭ ‬יראו‭ ‬לעניין‭ ‬הפיצוי‭ ‬כנזק‭ ‬לרכב‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
9.2. למען‭ ‬הסר‭ ‬ספק‭ ‬מובהר‭, ‬כי‭ ‬החברה‭ ‬לא‭ ‬תהיה‭ ‬אחראית‭ ‬ולא‭ ‬תישא‭, ‬בשום‭ ‬מקרה‭, ‬בתשלום‭ ‬או‭ ‬שיפוי‭ ‬בגין‭ ‬נזקים‭ ‬עקיפים‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬תוצאתיים‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬אובדן‭ ‬הכנסה‭, ‬ככל‭ ‬שיגרמו‭ ‬ללקוח‭, ‬כתוצאה‭ ‬מאירוע‭ ‬תאונתי‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
9.3. בכפוף‭ ‬להוראות‭ ‬כמפורט‭ ‬להלן‭ ‬הלקוח‭ ‬יהא‭ ‬אחראי‭ ‬למלוא‭ ‬הנזק‭ ‬שנגרם‭ ‬לכלי‭-‬הרכב‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לחברה‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬הלקוח‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬מי‭ ‬מטעמו‭, ‬והלקוח‭ ‬יפצה‭ ‬את‭ ‬החברה‭ ‬בגין‭ ‬סכום‭ ‬מלוא‭ ‬הנזק‭ ‬שיגרם‭ ‬לה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לכלי‭-‬הרכב‭ ‬כאמור‭, ‬עם‭ ‬דרישת‭ ‬החברה‭, ‬לרבות‭ ‬(אך‭ ‬לא‭ ‬רק)‭ , ‬אם‭ ‬אירע‭ ‬הנזק‭ ‬באחת‭ ‬מהנסיבות‭ ‬שלהלן‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
9.3.1. נהיגה‭ ‬ללא‭ ‬רישיון‭ ‬נהיגה‭ ‬תקף‭ ‬לסוג‭ ‬כלי‭-‬הרכב‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
9.3.2. שימוש‭ ‬בכלי‭-‬הרכב‭, ‬ע‭"‬י‭ ‬נהג‭ ‬כשהוא‭ ‬נמצא‭ ‬תחת‭ ‬השפעת‭ ‬משקאות‭ ‬אלכוהוליים‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬סמים‭, ‬ו‭/‬או‭ ‬כל‭ ‬חומר‭ ‬המשפיע‭ ‬על‭ ‬עירנות‭ ‬או‭ ‬שיקול‭ ‬דעת‭ ‬בנהיגה‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
9.3.3. גרימת‭ ‬נזק‭ ‬כלשהו‭ ‬לכלי‭-‬הרכב‭ ‬(לרבות‭ ‬פגיעה‭ ‬במרכב‭ ‬תחתון‭ ‬וגג‭ ‬הרכב)‭ ‬ברשלנות‭ ‬או‭ ‬במתכוון‭ ‬או‭ ‬בזדון‭ . ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
9.3.4. הסעת‭ ‬נוסעים‭ ‬בשכר‭, ‬ו‭/‬או‭ ‬בתמורה‭, ‬ו‭/‬או‭ ‬למטרת‭ ‬רווח‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לדוגמת‭ ‬מיזמים‭ ‬הסעות‭ ‬של‭ ‬Waze‭ ‬ו‭-‬Uber‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
9.3.5. שימוש‭ ‬בכלי‭-‬הרכב‭ ‬לגרירה‭, ‬ו‭/‬או‭ ‬לדחיפה‭ ‬של‭ ‬כלי‭ ‬רכב‭ ‬אחר‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬כל‭ ‬חפץ‭ ‬אחר‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
9.3.6. נהיגה‭ ‬על‭ ‬דרך‭ ‬שאינה‭ ‬סלולה‭, ‬ו‭/‬או‭ ‬שאינה‭ ‬מיועדת‭ ‬מסיבה‭ ‬כלשהיא‭ ‬לשימוש‭ ‬כלי‭ ‬הרכב‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
9.4. הלקוח‭ ‬מתחייב ‬לדווח‭ ‬לחברה‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬נזק‭ ‬שיגרם‭ ‬לאיזה‭ ‬מכלי‭-‬הרכב‭, ‬מיד‭ ‬עם‭ ‬הגרם‭ ‬הנזק , ‬וכן‭ ‬לשתף‭ ‬פעולה‭ ‬עם‭ ‬החברה‭ ‬או‭ ‬מי‭ ‬מטעמה‭ ‬לבירור‭ ‬פרטי‭ ‬כל‭ ‬‭ ‬אירוע‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
9.5. בסמוך‭ ‬ולאחר‭ ‬החזרת‭ ‬הרכב‭ ‬לחברה‭ , ‬תערוך‭ ‬החברה‭ ‬באמצעות‭ ‬שמאי‭ ‬רכב‭ ‬מוסמך‭, ‬ חוות‭-‬דעת‭ ‬ביחס‭ ‬למצב‭ ‬הרכב‭ ‬במועד‭ ‬החזרתו‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
9.6. הלקוח‭ ‬ישלם‭ ‬לחברה‭ ‬בתוך‭ ‬7‭) ‬שבעה‭ (‬ימים‭ ‬מדרישתה‭ ‬את‭ ‬שיעור‭ ‬הפיצוי‭ ‬בגין‭ ‬שווי‭ ‬כלי‭-‬הרכב‭ ‬או‭ ‬הנזק‭ ‬(לפי‭ ‬הענין)‭ ‬שתקבע‭ ‬החברה‭ , ‬אם‭ ‬במועד‭ ‬להחזרת‭ ‬כלי‭-‬הרכב‭ ‬לפי‭ ‬הסכם‭ ‬זה‭ ‬ומכל‭ ‬סיבה‭ ‬שהיא‭: ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ׁ(א) לא ניתן יהיה להחזיר לחברה את כלי הרכב אלו ניתן יהיה לקבל ממבטח כלי הרכב פיצוי מלא;
או‭ ‬‮–‬‭ׁׁ) ‬ב)‭ ‬הרכב‭ ‬יוחזר‭ ‬לחברה‭ ‬כשהוא‭ ‬ניזוק‭, ‬אך‭ ‬לא‭ ‬ניתן‭ ‬יהיה‭ ‬לקבל‭ ‬ממבטח‭ ‬הרכב‭ ‬פיצוי‭ ‬מלא‭ ‬בגין‭ ‬הנזק‭) ‬לרבות‭ ‬בגין‭ ‬נזק‭ ‬שהוא‭ ‬אבדן‭ ‬מוחלט‭. (‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
יובהר‭ ‬כי‭ ‬הלקוח‭ ‬יהיה‭ ‬רשאי‭ ‬להשיג‭ ‬על‭ ‬חוות‭ ‬הדעת‭ ‬על‭ ‬דרך‭ ‬של‭ ‬הגשת‭ ‬חו‭"ו‬ד‭ ‬שמאי‭ ‬רכב‭ ‬מוסמך‭ ‬מטעמו‭ ‬בלבד‭,‬שתימסר‭ ‬לחברה‭ ‬בתוך‭ ‬10‭ ‬ימים‭ ‬מיום‭ ‬קבלת‭ ‬חוות‭-‬הדעת‭) ‬ורק‭ ‬במקרה‭ ‬זה‭.(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
9.7. הלקוח‭ ‬יהא‭ ‬אחראי‭ ‬כלפי‭ ‬החברה‭, ‬וישפה‭ ‬אותה‭ ‬מיד‭ ‬עם‭ ‬דרישה‭ ‬ראשונה‭, ‬בגין‭ ‬כל‭ ‬נזק‭ ‬שיגרם‭ ‬לה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לכלי‭-‬הרכב‭, ‬עקב‭ ‬אי‭ ‬מילוי‭ ‬התחייבויות‭ ‬הלקוח‭ ‬עפ‭"‬י‭ ‬הוראות‭ ‬הסכם‭ ‬זה‭ ‬ועפ‭"‬י‭ ‬דין‭, ‬לרבות‭ ‬בגין‭ ‬כל‭ ‬נזק‭ ‬שיגרם‭ ‬לחברה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לכלי‭-‬רכב‭ ‬בכוונה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬בזדון‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬ברשלנות‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬הלקוחה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬מי‭ ‬מטעמה‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

10. החזרת‭ ‬כלי‭-‬הרכב‭ ‬לידי‭ ‬החברה‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
10.1. הלקוח‭ ‬מתחייב‭ ‬להחזיר‭ ‬את‭ ‬כלי‭-‬הרכב‭ ‬לחזקתה‭ ‬ולשימושה‭ ‬של‭ ‬החברה‭ ‬מיד‭ ‬עם‭ ‬סיום‭ ‬ההתנסות‭ ‬מכל‭ ‬סיבה‭ ‬שהיא‭, ‬כשהוא‭ ‬ריק‭ ‬מכל‭ ‬חפץ‭ ‬השייך‭ ‬ללקוח‭, ‬ במצב‭ ‬טוב‭ ‬ותקין‭, ‬ללא‭ ‬חוסרים‭, ‬כפי‭ ‬שקיבל‭ ‬אותו‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
10.2. הלקוח‭ ‬מתחייב‭ ‬להחזיר‭ ‬את‭ ‬כלי‭-‬הרכב‭ ‬בתום‭ ‬תקופת‭ ‬ההתנסות‭, ‬ באופן‭ ‬עצמאי‭, ‬לסניף‭ ‬החברה‭ ‬המצוי‭ ‬ברח'‭ ‬מרק‭ ‬מושביץ‭ ‬3‭, ‬ מעוין‭ ‬שורק‭, ‬ ראשון‭ ‬לציון‭. ‬ההחזרה‭ ‬תתבצע‭ ‬בשעות‭ ‬הפעילות‭ ‬המקובלות‭ ‬בלבד‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
10.3. לא‭ ‬החזיר‭ ‬הלקוח‭ ‬את‭ ‬הרכב‭ ‬במועד‭ ‬ההחזרה‭ ‬המצוין‭ ‬בסעיף‭ ‬2.1‭, ‬ ללא‭ ‬שקיבל‭ ‬את‭ ‬הסכמת‭ ‬החברה‭ ‬לכך‭, ‬יהווה‭ ‬הדבר‭ ‬הפרת‭ ‬חוזה‭ ‬והלקוח‭ ‬יחויב‭ ‬בדמי‭ ‬פיצוי‭ ‬יומיים‭ ‬לתקופת‭ ‬ההפרה‭ ‬בגובה‭ ‬500‭ ‬₪‭") ‬דמי‭ ‬הפרה‭,("‬ בגין‭ ‬כל‭ ‬יום‭ ‬איחור‭ ‬עד‭ ‬למועד‭ ‬השבת‭ ‬הרכב‭ ‬לחברה‭ ‬ובלא‭ ‬שהדבר‭ ‬יחשב‭ ‬כריפוי‭ ‬הפרת‭ ‬הלקוח‭ ‬את‭ ‬החוזה‭ , ‬והחברה‭ ‬תהא‭ ‬זכאית‭ ‬לכל‭ ‬התרופות‭ ‬שבדין‭. ‬יובהר‭, ‬ כי‭ ‬דמי‭ ‬ההפרה‭ ‬הנ‭"‬ל‭ ‬נקבעו‭ ‬מתוך‭ ‬הערכה‭ ‬משוערת‭ ‬ובתום‭ ‬לב‭ ‬של‭ ‬הנזקים‭ ‬העלולים‭ ‬להיגרם‭ ‬לחברה‭ ‬כתוצאה‭ ‬מחריגה‭ ‬במועד‭ ‬ההחזרה‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
10.4. מוסכם‭ ‬בזאת‭ ‬כי‭ ‬בכל‭ ‬מקרה‭ ‬בו‭ ‬לא‭ ‬יוחזר‭ ‬הרכב‭ ‬לחזקתה‭ ‬של‭ ‬החברה‭ ‬עם‭ ‬סיום‭ ‬החוזה‭ ‬מכל‭ ‬סיבה‭ ‬שהיא‭, ‬ולאחר‭ ‬שנשלחה‭ ‬על‭ ‬כך‭ ‬הודעה‭ ‬בכתב‭ , ‬תהא‭ ‬לחברה‭ ‬הזכות‭ ‬להיכנס‭ ‬לחצרי‭ ‬הלקוח‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬למקום‭ ‬בו‭ ‬נמצא‭ ‬הרכב‭ ‬ולנקוט‭ ‬בכל‭ ‬הצעדים‭ ‬העומדים‭ ‬לרשותה‭ ‬על‭ ‬מנת‭ ‬להחזיר‭ ‬באופן‭ ‬מידי‭ ‬את‭ ‬החזקה‭ ‬ברכב‭ ‬לידיה‭, ‬וכל‭ ‬ההוצאות‭ ‬בגין‭ ‬כך‭ ‬יחולו‭ ‬על‭ ‬הלקוח‭. ‬הלקוח‭ ‬מוותר‭ ‬בזאת‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬טענה‭ ‬בדבר‭ ‬נזק‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬הוצאה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬הפסד‭ ‬שייגרמו‭ ‬לו‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לצד‭ ‬ג‭' ‬כלשהו‭ ‬כתוצאה‭ ‬מתפיסת‭ ‬הרכב‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

11. כללי
11.1. ספרי‭ ‬ופנקסי‭ ‬החברה‭ ‬או‭ ‬העתק‭ ‬מהם‭, ‬או‭ ‬אישור‭ ‬חתום‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬החברה‭ – ‬יהיו‭ ‬נאמנים‭ ‬על‭ ‬הצדדים‭ ‬ויהוו‭ ‬ראיה‭ ‬חלוטה‭ ‬לכל‭ ‬דבר‭ ‬וענין‭ , ‬לרבות‭ ‬בכל‭ ‬הקשור‭ ‬לחיוביה‭ ‬של‭ ‬הלקוחה‭, ‬ ו‭/‬או‭ ‬כל‭ ‬אדם‭ ‬מטעמה‭, ‬ מועדם‭ ‬ושיעורם‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
11.2. יובהר‭ ‬ויודגש‭, ‬כי‭ ‬לא‭ ‬יהיה‭ ‬תוקף‭ ‬לכל‭ ‬הבטחה‭ ‬או‭ ‬מצג‭ ‬בעל‭ ‬פה‭ ‬אלא‭ ‬אם‭ ‬נמסרו‭ ‬לי‭ ‬בכתב‭ ‬מודפס‭ ‬וחתום‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬נציג‭ ‬מוסמך‭ ‬של‭ ‬החברה‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
11.3. חל‭ ‬איסור‭ ‬מוחלט‭ ‬על‭ ‬הלקוח‭ ‬לתקן‭ ‬עצמאית‭ ‬את‭ ‬הרכב‭ ‬במקרה‭ ‬של‭ ‬נזק‭ ‬או‭ ‬תאונה‭ ‬(למעט‭ ‬תיקון‭ ‬תקר‭ ‬או‭ ‬החלפת‭ ‬צמיג‭ ‬לצמיג‭ ‬חדש‭ ‬העומד‭ ‬בתקן‭ ‬הישראלי‭(

ו/או לערוך בכלי הרכב כל שינוי או טיפול או תיקון מכל מין וסוג שהוא.

11.4. בכלי‭ ‬הרכב‭ ‬הניתן‭ ‬ללקוח‭ ‬לביצוע‭ ‬ההתנסות‭, ‬כולל‭ ‬את‭ ‬הכיסויים‭ ‬הבאים‭: ‬ביטוח‭ ‬חובה‭ – ‬בהתאם‭ ‬לפוליסת‭ ‬אחריות‭ ‬לנזקי‭ ‬גוף‭, ‬הנדרשת‭ ‬לפי‭ ‬פקודת‭ ‬ביטוח‭ ‬רכב‭ ‬מנועי‭( ‬נוסח‭ ‬חדש‭, (‬תש‭"‬ל‭ ‬‮–‬‭ ‬1970‭. ‬ההוראות‭, ‬התנאים‭ ‬והסייגים‭ ‬של‭ ‬הפוליסה‭ ‬האמורה‭ ‬מהווים‭ ‬חלק‭ ‬בלתי‭ ‬נפרד‭ ‬מחוזה‭ ‬זה‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
11.5. חתימה‭ ‬על‭ ‬מסמך‭ ‬זה‭ ‬אינה‭ ‬מהווה‭ ‬אישור‭ ‬סופי‭ ‬לביצוע‭ ‬נסיעת‭ ‬ההתנסות‭ ‬בפועל‭, ‬אישור‭ ‬נסיעת‭ ‬ההתנסות‭ ‬הינו‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שיקול‭ ‬דעתה‭ ‬הבלעדי‭ ‬של‭ ‬החברה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬מי‭ ‬מטעמה‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
11.6. יובהר‭ ‬כי‭ ‬המורשה‭ ‬היחיד‭ ‬והבלעדי‭ ‬לנהוג‭ ‬ברכב‭ ‬הינו‭ ‬מי‭ ‬שפרטיו‭ ‬נרשמו‭ ‬בטופס‭ ‬זה‭ ‬ואשר‭ ‬אישר‭ ‬זאת‭ ‬בחתימתו‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

WhatsApp להתקשר אלינו 073-2005308