• דרגת זיהום

  • 1
 • רמת אבזור בטיחותי

  • 7

*למכשירים תומכים בלבד

*מפרט האבזור זמני ויאושר סופית לאחר הגעת המכוניות לישראל


*הנתון כולל נהג במשקל 75 ק״ג

**נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה הינן מבדיקות מעבדה שהתקבלו מהיצרן.
נתונים אלו בפועל מושפעים מתנאי הסביבה והדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ולכן עלול להיווצר פער ביחס לנתוני המעבדה.

צריכת חשמל וזיהום אויר
דגם טווח נסיעה מירבית צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) דרגת זיהום אוויר
MG ZS EV NET-UP S 320km 177hp AT 320 173 1
MG ZS EV NET-UP S 440km 156hp AT 440 178 1

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

אחד הוא המספר המזערי וחמש עשרה הוא המספר המירבי של זיהום אוויר

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

רמת איבזור בטיחותי

תיאור דגם רמת אבזור בטיחותי
MG ZS EV NET-UP S 440km 156hp 7
MG ZS EV NET-UP S 320km 177hp 7

one is the lowest and eight is the highest point of safety level

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת אינה מותקנת בדגם הרכב התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת

מערכת למניעת שכחת ילד ברכב אינה מותקנת בדגם הרכב מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" מותקנת בדגם הרכב זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

בקרת שיוט אדפטיבית מותקנת בדגם הרכב בקרת שיוט אדפטיבית

חיישני חגורות בטיחות מותקנת בדגם הרכב חיישני חגורות בטיחות

בלימה אוטומטית בעת חירום מותקנת בדגם הרכב בלימה אוטומטית בעת חירום

מערכת אקטיבית לסטייה מנתיב מותקנת בדגם הרכב מערכת אקטיבית לסטייה מנתיב

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור אינה מותקנת בדגם הרכב בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

בקרת מהירות חכמה (ISA) מותקנת בדגם הרכב בקרת מהירות חכמה (ISA)

מערכת מתקדמת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים מותקנת בדגם הרכב מערכת מתקדמת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים

מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית בהתאם לרמת הגימור
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
WhatsApp להתקשר אלינו 0732005334