דגם MG ZS

צריכת דלק וזיהום אוויר לפי דגמים
דגם
נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ
עירונית
בין עירונית
דרגת זיהום אוויר
MG ZS 1.0L 111 HP 8.2 5.2 14
דגם
MG ZS 1.0L 111 HP
נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ
עירונית - 8.2
בין עירונית - 5.2
דרגת זיהום אוויר
14

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

אחד הוא המספר המזערי וחמש עשרה הוא המספר המירבי של זיהום אוויר

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

זיהום מזערי

זיהום מירבי

** מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס״ט 2009

נתוני היצרן עפ״י בדיקות מעבדה תקן יתכן פער בין נתוני צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל

צריכת דלק וזיהום אוויר לפי דגמים
דגם
נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ
עירונית
בין עירונית
דרגת זיהום אוויר
MG ZS 1.0L 110 HP 8.2 5.2 11
דגם
MG ZS 1.0L 110 HP
נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ
עירונית - 8.2
בין עירונית - 5.2
דרגת זיהום אוויר
11

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

אחד הוא המספר המזערי וחמש עשרה הוא המספר המירבי של זיהום אוויר

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

זיהום מזערי

זיהום מירבי

** מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס״ט 2009

נתוני היצרן עפ״י בדיקות מעבדה תקן יתכן פער בין נתוני צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל

רמת אבזור בטיחותי
קוד דגם דגם רמת גימור ציון בטיחות
16 MG ZS 1.0L 111 HP NET 4
קוד דגם
16
דגם
MG ZS 1.0L 111 HP
רמת גימור
NET
ציון בטיחות
4

one is the lowest and eight is the highest point of safety level

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

רמת בטיחות נמוכה

רמת בטיחות גבוהה

רמת איבזור בטיחותי
קוד דגם דגם רמת גימור ציון בטיחות
13 MG ZS 1.0L 111 HP NET-UP 4
קוד דגם
13
דגם
MG ZS 1.0L 111 HP
רמת גימור
NET-UP
ציון בטיחות
4

one is the lowest and eight is the highest point of safety level

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

רמת בטיחות נמוכה

רמת בטיחות גבוהה